Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Σάββατο των Ψυχών. 2024.

Μνήσθητι, Κύριε, των επ' ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου κεκοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβεία και πίστει τελειωθέντων, και συγχώρησον  αυτοίς παν πλημμέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον, εν έργω ή λόγο, ή κατά διάνοιαν πλημμεληθέν υπ' αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget