Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

Με την Σκέψη στην 25η Μαρτίου.

25η Μαρτίου. 

💠Σήμερα Ανοίγει ο Ουρανός και Ευλογεί το Γένος των Ανθρώπων. 
Έρχεται Άγγελος εκ του Θεού, και την Μαριάμ Ενημερώνει, πως ο Υιός της που Έρχεται θαυματουργά,  είναι στο Σχέδιο του Θεού Πατρός, για την Σωτηρία των Ανθρώπων.

💠Σαν Σήμερα το Έθνος το Ελληνικό, κάνει Συμβόλαιο Πνευματικό, στην Χάρη της Μητέρας Παναγιάς, στη Δύναμη του Ιερού Σταυρού, για την Ευλογία Του Θεού στον Ιερό Αγώνα, προς την Ελευθερία.

💠Σήμερα Δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό, που οι Έλληνες Πιστεύουμε στον Πανοικτίρμων και Πανάγαθο Θεό, Αγαπούμε και Ελπίζουμε, όπως μας το ζήτησε και Ειρηνεύουμε Μεταξύ μας.

💠Από Σήμερα Προσευχόμαστε στην Αγία Τριάδα, Ύμνούμε, Ευλογούμε κι Ευχαριστούμε και με Σεβασμό στο γόνυ σκύβουμε και Παρακαλούμε.
💐"Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν."

"Κάθε Στιγμή Χριστιανικά".

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget