Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024

Αυτεξουσιος ο Θεός, μας Θέλει Δημιουργικά Αυτεξούσιους.

Η Ζωή Ελέγχεται διαρκώς,

από Τον Γεννήτορα της Όντως Ζωής.

Τον Δημιουργό του Σύμπαντος Κόσμου.

Του Ορατού Βεβαίως στα Ανθρώπινα Μάτια,

αλλά και του Πνευματικού Κόσμου,

που βιώνεται μοναδικά, από όσους λαμβάνουν,

Ευδοκία Θεού, την Δωρεά του Αγίου Πνεύματος.


Έχουμε το Αυτεξούσιο,

να ελέγχουμε κι εμείς την Ζωή μας,

αλλά όχι δημόσια και την ζωή των άλλων•

μετά την εφηβεία, ούτε καν των παιδιών μας.


Έχουμε διοριστεί από τον Θεό,

να κτίζουμε την ποιότητα των παιδιών μας,

μέχρι τα έξι τους Χρόνια

και να τα νουθετούμε μέχρι τα δεκαοκτώ.


Κατόπιν τα αναλαμβάνει,

η έξω της Οικογένειας, σκληρή Κοινωνία.

Προσοχή λοιπόν, για εμάς και τα παιδιά μας.


Η Στάση Ζωής μας,

- πολλές φορές, ακόμη και άθελά μας-

εκπαιδεύει τα παιδιά μας.


Ελάτε να Οργανώσουμε, Παππούδες, Γιαγιάδες,

Γονείς, Παιδία, Εγγόνια και κάθε Κοινωνία,

την Επιστροφή μας, με Αγώνα και Θεία Ευλογία,

εκεί που ο Θεός Υπόσχεται να ζούμε Αιωνίως.

Γαλήνια, Ειρηνικά, Δοξαστικά, Αρμονικά και Θεία.


"Ιωάννης Ιθυπόρος, Ακροβάτης της Αγάπης".

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget