Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Επενδύουμε στο Χρηματιστήριο της Ζωής.

Ας πούμε Φίλοι μου Καλοί, Φίλοι μου Αγαπημένοι, πως είμαστε όλοι Βέβαιοι κι όλοι Ευχαριστημένοι.

Ας Είμαστε για το καλό, πάντα Ευλογημένοι, παρά να είμαστε, τάχα μου και δήθεν κάποιοι άλλοι, για να αρέσουμε στους γύρω μας, οι όποιοι όλα τα γνωρίζουν και εύκολα δίνουν την "γνώμη".

Της Αλήθειας να είμαστε, θεραπευτές και της Ελληνικής της Ιστορίας. 
Η Ευρώπη να είναι Ελληνική, παρά η Ελλάδα Ευρώπη. 

Ιθυπόρος Αρχηγός
11 Ιουλίου 2023

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget