Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Κύριε Ελέησον, ότι είσαι Πάντα Εδώ.!!! Βάλε το χέρι στην Καρδιά, κι αν σε κάθε κτύπο που κτυπά, το Κύριε Ελέησον ακούς, μείνε χωρίς αναπνοή, ότι ο Θεός είναι Εκεί όπου Θυσιάστηκε να μπει, με το Μυστήριο του Ιερού Σταυρού.

Είναι η Ώρα της Σιωπής, άκουσε την Καρδιά σου, να σε ενώνει, με τον Κύριο μας και Θεό μας, είναι η σειρά σου.

Μόλις η στιγμή περάσει, μια λαχτάρα θα σε πιάσει. "Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, να Είναι μαζί σου". 🌿Αμήν 🌿 "Με την Βοήθεια Του Θεού". 2022 Μάρτιος 10η Ημέρα.


Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

Συστάσεις.


Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Υπηρετούμε την Επικοινωνία της Κοινωνίας.
Ενισχύουμε κάθε Προσπάθεια Οικονομικής Ανάπτυξης.
Επενδύουμε στην Φιλία και στην Συνεργασία των Ενεργών Πολιτών.
Ενεργούμε Ελληνικά και Ανεξάρτητα από Πολιτικά και Οικονομικά Συμφέροντα.