Σάββατο 6 Μαΐου 2023

Ετοιμασία για την δική μας Στέψη, στην Βασιλεία Του Θεού.

Σήμερα έγινε η Στέψη κάποιου Βασιλιά. Και ίσως δεν νοιάζεται κανείς για το γεγονός της ημέρας.

Με αυτό το μήνυμα, θέλω να τονίσω πως, να να γίνει αυτή η Στέψη (με αναμονή εβδομήντα ετών), είχε προηγηθεί το χρίσμα της διαδοχής. Βαρύ πράγμα η διαδοχή, διότι προϋποθέτει, την τήρηση των κανόνων της διαδοχής.
Το βραβείο, ως εκ της τήρησης των κανόνων, είναι η Σημερινή Στέψη.

Οι Χριστιανοί, λάβαμε κατά τη βάπτιση μας, το Χρίσμα της Διαδοχής και τηρώντας τους Κανόνες, μας Έχει Αρμοδίως Πιστοποιηθεί,  πως θα είμαστε προσκεκλημένοι σε Στέψη Αιώνιας Βασιλείας. 

Ετοιμαζόμαστε σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδοχής;
Ας Είναι εφικτό, με την Βοήθεια του Θεού. Γένοιτο.

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget