Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Ο Θεός στις Οικογένειές μας.

Συν Θεώ,
Πάντα Καλά. 

Ο Θεός να Ευλογεί τις Οικογένειες μας.

Όλοι Έχουμε Ανάγκες για καθημερινή Προσευχή. 

"Κύριε και Δέσποτα της Ζωής μας, Πάτερ Επουράνιε Παντοκράτωρ. 

Επίβλεψον, Ελέησον, Κραταίωσον, Φώτισον, Δίδαξον και Θεράπευσον, την Οικογένεια μας, αλλά και κάθε Φίλο, Συγγενή, Γνωστό και Άγνωστο που μας Εχεις Συνδέσει Εσύ, προς καλλιέργεια της Ζωής μας, ως δοκιμασία βίου και Ομολογία, Πίστης, Αγάπης, Ελπίδας προς την Αγία Τριάδα.

Ναι ο Θεός ημών. 

Εσύ ο Πατήρ. 

Εμείς ο Λαός. 

Εις Δόξα Θεού Πατρός, Υιού και Λόγου Του Θεού του Ζώντος και του Αγίου Πνεύματος, του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον".

Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget