Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Της Ζωής το Γιατρικό.!!!

Όποιος τον Θεό Ζητά,
νοιώθει τι σημαίνει Ανθρωπιά. 
Της Ζωής το Γιατρικό,
βρίσκεται στον Ουρανό.

"Ξόδεμα Αγάπης" το όνομα του,
είναι Χάρισμα Θεού Πατρός,
Ευλογία του Θείου Λόγου,
με Φορέα το Άγιο Πνεύμα.

Παναγία Τριάς,  Ελέησον ημάς. 
Αγάπη Χάριζε στη Γη
και Ειρηνική Ζωή.
Να έρθει πάλι η Ανθρωπιά,
που άρχιζε να απουσιάζει
και τον Κόσμο να ταράζει,
του πολέμου η Αδικία. 

Κύριε, ζητώ συγνώμη
και ζητώ τον  Φωτισμό σου, ώστε να επιστρέψει πάλι,  Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη. 

Ιθυπόρος. 2023.
✨️🌷✨️

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget