Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Ο Κύριος στη Ζωή μας.

και σαν δεν βλέπω τον Θεό,
δεν νιώθω αδικημένος,
διότι ο Κύριος,
είναι πάντα και παντού,
αλλ' εγώ είμαι ανεπαρκής, καθώς με τον εαυτό μου δεν μιλώ,

"ποιός είμαι και τι θέλω";

πως να μιλήσω του Θεού
και πως να με συστήσω;

τα γράφω τούτα εδώ,
καθώς απολογούμαι,
κι όταν ομιλήσω με τον Κύριο 
και τον ομολογήσω,
τότε θα είμαι στην αρχή
μιας έντιμης Πορείας.

Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν. 

Οδοιπόρος, Ιθυπόρος.

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget