Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Τα μάτια μας, είναι Ανοικτό Βιβλίο.

🕊📚🇬🇷
Αν θέλεις να γνωρίσεις 
την Ψυχή ενός Ανθρώπου.
Κοίταξε τα ΜΆΤΙΑ ΤΟΥ!!
🕊🌾🌻
Αν είναι καθαρά σαν ενός παιδιού.
Τότε είναι, ΑΓΝΟΣ!!
🕊🌾🌻
Αν είναι αστραφτερά σαν το Φώς.
Τότε είναι, ΑΚΈΡΑΙΟΣ!!
🕊🌾🌻
Αν σε κοιτάζει Κατάματα.
Τότε είναι, ΕΙΛΙΚΡΙΝΉΣ!!
🕊🌾🌻
Αν σε κοιτάζουν και σχεδόν δακρύζουν.
Τότε είναι γεμάτα, ΑΓΆΠΗ!!
🕊🌾🌻
Αν τα μάτια του σε αποφεύγουν.
Τότε είναι, ΨΕΎΤΗΣ!!
🕊🌾🌻
ΝΑ ΘΥΜΆΣΑΙ!!
Τα μάτια είναι ο καθρέφτης τής Ψυχής.
Καί ή Ψυχή ότι,
ΠΟΛΥΤΙΜΌΤΕΡΟ!!
ΈΧΕΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ!!!

"Παναγιώτης"
💐🌷🌹🌹💐

Γεννηθήκαμε για να καλλιεργήσουμε την Ψυχή που μας Χαρίστηκε και να την Αποδώσουμε στον Πανάγαθο Κύριο μας, προκειμένου να τον ευαρεστήσουμε. Αμήν. 

"Ιθυπόρος"
💐🌾🍇🌻💐

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget