Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Η Διαδρομή έχει και νόημα, έχει όμως και ουσία.

Η κάθε ψυχή στον κόσμο αυτόν έχει μεγάλη αξία.
Άλλων το πέρασμα μικρό, κάποιων αναμενόμενο και κάποιων να είναι εντυπωσιακό, να ξεπερνούν έναν αιώνα.
Ο έλεγχος είναι του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός Αποφασίζει.

Εμείς οι Άνθρωποι, από Τον Θεό έχουμε ασύγκριτη Ελευθερία.
Αναρωτιέμαι διαρκώς "βαδίζω άραγε καλώς ή μήπως περιπλανιέμαι";
Άγιος Ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, Ελέησον ημάς.
"Η μόνη των όλων αρχηγική, αιτία ζωής τε και σοφίας ποιητική, Τριάς παναγία μοναρχία, δος μοι σοφίαν αιτώ, και χάριτας".

"Μαρία θείον Πνεύμα, δεχθείσα αφράστως, κυοφορείς τον Σωτήρα, του κόσμου παντός• διό τιμώμεν εν ύμνοις, τα μεγαλείά σου.

Άνασσα καμοί, θείαν χάριν σου επόμβρησον, ίνα εν βίω αγίως πολιτευθώ, και εν εξόδω, εισέλθω εις τον Παράδεισον.

Κατηξιώθης των δευτερείων Τριάδος, ως γεννήσασα Κόρη τον Λόγον, Όν υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας".

Πολλοί Άνθρωποι, δεν γνωρίζουμε πως να διαχειριστούμε την Αρετή της Ελευθερίας και αντί, ως Ελεύθεροι εν Κυρίω να μην νοιαζόμαστε για τίποτα και μάλλον να εργαζόμαστε για τον επιούσιον• εμείς παραχωρούμε την Ελευθερία μας σε λάθη και πάθη.

Προτείνουμε λοιπόν, να συνεργαστούμε με Τον Πλέον Ισχυρό Σύμμαχο του σύμπαντος κόσμου. Με τον εν Τριάδι Μοναδικό Θεό και με το στράτευμα Αυτού. Των Ουρανίων Δυνάμεων και των Αγίων Αυτού.

"Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι άγιοι οι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς".

Το σημείωμα αυτό γράφτηκε για να με βοηθήσει.
Σκέφτηκα όμως να το μοιραστώ με όσους έχω στην προσευχή μου προς τον Πανάγαθο Θεό και προς τους Αγίους Του. Ο Θεός Γνωρίζει.

Όποιος το διαβάσει, να δεχθεί στο Σπίτι του (Οικογένεια) την Χαρά Του Θεού. Αμήν.

Ιθυπόρος.
2022 Απρίλιος 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget