Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Αγάπη κι Εμπιστοσύνη, ο Τριαδικός Θεός Ζητάει.

Και στα πιο δύσκολα στη Ζωή μας, υφίσταται λύση. 
Είναι η Αρχή του Σύμπαντος Κόσμου, ο Τριαδικός Θεός. 

Μας Προσκαλεί, Ο Ουρανός Πατέρας.
Μας Διδάσκει, Ο Υιός και Λόγος Του Θεού του Ζώντος. 
Μας Καθοδηγεί, Το Άγιον Πνεύμα.

Αγάπη κι Εμπιστοσύνη,
ο Τριαδικός Θεός Ζητάει.
Κι αν Αγάπη κι Εμπιστοσύνη, έχουμε δείξει
μας Ευλογεί, με Ελπίδα εις Ανάσταση Νεκρών 
και Ζωή του Μέλλοντος Αιώνα,
για όλους μας Πιστοποιεί.

Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν. 

Εμείς;
Θέλουμε Γεύσεις Βεβαιότητας;
Να Ερευνήσουμε λοιπόν!

🍇Ιθυπόρος🍇

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget