Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Απόδοση του Πάσχα.

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος και μας Χαρίζει Ελεύθερη Ζωή• Τώρα και στους Αιώνες των Αιώνων.
Γένοιτο.Γένοιτο.Αμήν.

Ιθυπόρος Ιωάννης. 
2024 Ιούνιος 
🌾🌻💐🌻🌾

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget