Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Ο Θεός και Εμείς, σε Πορεία Ευλογημένη.

Ο Θεός είναι Χορηγός της Ζωής και είναι Βέβαιον, πως είναι και Χορηγός της Χαράς. 

Οι Ευχές που στέλνουμε, είναι Ευάρεστες στον Κύριο μας και Θεό μας.

Ας ευχηθούμε λοιπόν, να μας Χαρίζει ο Θεός, Οικογενειακή Ευλογία και σταθερή Πορεία στην Οδό της Μετανοίας. Αμήν.

"Κύριε. Ευλόγησε τον Οίκο των Αδελφών Αναγνωστών μας και Γίνε για Εμάς και Αλλήλους Βοηθός και Προστάτης• για κάθε μέλος της Οικογένειας μας χωριστά• όπως Αξιωθούν της Ουράνιας Βασιλείας και την Μέθεξη των πλουσίων Δωρημάτων Σου". Αμήν.

"Γένοιτο Κύριε το Ελεος Σου εφ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επι Σε". Αμήν. 

Ιωάννης ο Φίλος.
💖 Ιθυπόρος 💖
💐🌷🌻🌹🌾🍇

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget