Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Πολίτες, Πολιτική και Πολιτικοί.

Οι Λαϊκές Δυνάμεις των Τάξεων, έχουμε πολλά προβλήματα στη διαχείριση της Καθημερινότητας μας. Εκτιμούμε πως οι Ιδεολογικές Εμμονές δεν δίνουν ορατά αποτελέσματα, σε όλα τα προβλήματα.

Εκτιμούμε πως πρέπει Πολίτες και Πολιτικοί, να συνομιλούν τακτικά μεταξύ τους, με ένα κανάλι Ανεξάρτητης Επικοινωνίας από Ιδεολογικές Αγκυλώσεις.

Στον 21ον Αιώνα, Οφείλουμε Πολίτες και Πολιτικοί "Να Σηκώσουμε Μανίκια Συνεργασίας" και προσφέρουμε ως μέσον Επικοινωνίας μεταξύ μας, την Ερασιτεχνική Ψηφιακή μας Έκδοση "Αρωγή Πολιτών",

Ο Καθένας Πολίτης και Πολιτικός, μπορεί να επικοινωνεί τις σκέψεις του, Παραγωγικά Μηνύματα είναι τα Ουσιαστικά με Θετικό Πρόσημο, έχει βεβαίως σημασία ποιος κάνει λάθη, αλλά εμάς μας διαφέρουν οι Προτάσεις που Διορθώνουν τα Λάθη, πολύ περισσότερο από την χρέωση των Λαθών,  σε Πρόσωπα ή σε Πολιτικούς Οργανισμούς. 

Ο Εκδότης, 
Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
(Ιωάννης ο Φίλος)

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget