Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Απλή Καρδιακή Ευχή.

Όλοι Μαζί με το Θεό, Συνοδοιπόροι Νέας Πορείας, Ευθείας Οδού, με Οδηγό την Κοινή Διαθήκη, Θεού και Ανθρώπων.
🕊📖🤲

Χαιρετούμε Φίλες-Φίλοι.
Όσοι γνωρίζουμε το Χάρισμα της Προσευχής, ελάτε να προσευχηθούμε στον Ελεήμωνα Πατέρα και Θεό.

🕊📖🤲

"Πάτερ ημών,
ο εν τοις ουρανοίς, 
αγιασθήτω το όνομά σου, 
ελθέτω η βασιλεία σου, 
γεννηθήτω το θέλημά σου 
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Εμείς οι Ελάχιστοι Κύριε, Σου ζητούμε, τον Θείο Φωτισμό Σου, υπέρ των Ιατρών και Νοσηλευτών, προκείμενου να λάβουμε την Ενδεδειγμένη Θεραπεία Ίασης Ψυχών και Σωμάτων". Αμήν. 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget