Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

Το Καθήκον στην Ελλάδα.

Μια Ημέρα, θα έρθει η Ώρα,
που θα κουραστεί το ψέμα,
της επίπλαστης ευδαιμονίας,
δεν θα υπάρχει πια το Κέρδος,
που μας έχουν συνηθίσει.

Δεν μπορεί χωρίς καθήκον,
δικαιώματα να θέλεις,
όλα γύρω να συμβαίνουν,
δίχως τον δικό σου ιδρώτα.
Οφείλεις Φίλε να προσφέρεις.

Χάρτινοι οι Πολιτικοί μας
και ανεύθυνοι πολίτες,
πολλά λόγια, του αέρα,
φέρνουμε στην εξουσία,
διαχειριστές των δήθεν.

Θέλει η Ευλογημένη Ελλάδα,
σύμπνοια υγιεινών ομάδων,
Ανθρώπων της Συνεργασίας,
να προσφέρουμε ιδέες,
οφέλιμες στην κοινωνία.

ΑΕΡΑ Θέλει η Πατρίδα,
με Λαό Εμψυχωμένο,
το Μέλλον του να το στηρίζει,
στις δικές του επιλογές.
Να κερδίζουμε τον Χρόνο.

Η Προσφορά μας στην Ελλάδα,
θα είναι η οργάνωση μας,
με προτάσεις σωτηρίας,
ανοικτές σε όλον τον κόσμο,
χρήσιμες στην Κοινωνία.

About-duty.blogspot.com
η διεύθυνση μας.
Προτείνουμε, δεν κατηγορούμε.
Ακομμάτιστα ομιλούμε,
Προσφορά προς την Πατρίδα.
email: about.duty@gmail.com

Περιμενουμε Υγιείς Προτάσεις. 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget