Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Αρχή των πάντων ο Θεός κι εμείς, ως Έλληνες να ζούμε.

Την Κάθε Κυριακή,
η Εκκλησία του Θεού,
Ανάσταση Προφητεύει.
Αυτό Πιστεύει, Ελπίζει και Ζητά
και προς αυτό το γεγονός βαδίζει.

Η Ελλάδα μας παιδιά,
τα γράμματα της Παιδείας να τιμά.
Είναι πολυτέλεια η λησμονιά,
του Ελληνικού Πολιτισμού
και ότι αυτός Ιστορικά, έχει προσφέρει.

Την Καλημέρα μου, Φίλοι Καρδιακοί,
σκεφτείτε τι μας πρέπει;
να γίνουμε ως Έλληνες Καλύτεροι;
ή ουραγοί πολιτισμών,
ανούσιων και ανέραστων,
του χρήματος υπηρέτες;

Προτείνω την Επιλογή,
που είναι βεβαίως Ελληνική
και όχι ότι προστάζουν
οι κυνηγοί του Κέρδους. 
Να ομιλούμε Ελληνικά. 
Να πράττουμε ως Έλληνες.
Και τον Θεό να Ευαρεστούμε. 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget