Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Σκέψεις, για τη διαχείριση της Ζωής μας.

 

Η Ζωή μας δεν είναι πάντα βουνό.
Η Διαχείριση της Ζωή μας είναι Βουνό.
Πλούσιοι αισθάνονται Φτωχοί καθώς θέλουν περισσότερα.
Φτωχοί αισθάνονται Πλούσιοι καθώς αρκούνται στα κεκτημένα.
Κάποιοι περιβαλλόμενοι από πλήθος οικείου κόσμου, νοιώθουν μόνοι.
Πολλοί ζουν σχεδόν μόνοι και όμως νοιώθουν συμμέτοχοι του κόσμου.
Καιρός να ενδιαφερθούμε, για την ορθή διαχείριση στη Ζωή μας.
Να το σκεφτούμε λοιπόν, όσο είναι καιρός.

Ιωάννης ό Φίλος, Ιθυπόρος.

 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget