Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023

Ευλογία του Θεού, είναι η Ευτυχία.Η Ευλογία είναι του Θεού,
και δίνει σε όλους
και παντού•
είτε είναι είναι άνθρωποι πιστοί, 
μήτε δεν έχουν διδαχθεί,
ακόμη και αμαρτωλοί, 
αχάριστοι, αγνώμονες
και πλανεμένοι.

Οι Άνθρωποι του Θεού,
νοιώθουν την Ευλογία 
και προχωρούν
σε Δοξολογία.

Οι Κοσμικοί που δεν γροικούν
την Θεία Παρηγοριά κι Ευλογία,
για την Χαρά που νοιώθουνε,
την λένε Ευτυχία.

Ο Κύριος όλους μας Αγαπά,
όλους μας καλεί,
όλους μας Υπομένει 
και την Μετάνοια μας Περιμένει. Αμήν. 

💐💗💐💗💐💗💐
🍇 🏺   Ιθυπόρος    🍇
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget