Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Παράπονα και Προτάσεις.

Γεννηθήκαμε και πορευόμαστε,
σε μια Πορεία συνάντησης με τον Θεό.
Είμαστε Ελεύθεροι να αποφασίσουμε,
θα προσεγγίζουμε ή θα απομακρυνόμαστε;
Θα ερωτηθούμε με διάφορους τρόπους,
αντιληπτό ή αδιόρατο. Τα θέμα είναι,
μην είμαστε με όσους, παρεξηγούν το "κάλεσμα".

"Στατιστικά, όσοι έχουν συνεχώς παράπονα,
αντιλαμβανόμαστε δυσκολότερα την Κλήση του Θεού".

Αγαπήσετε την Λύση του προβλήματος,
βέβαια τα παράπονα δεν είναι θετικό βήμα,
αλλά αποστασιοποίηση από το πρόβλημα.
Συνοδεύοντας όμως τα παράπονα με προτάσεις,
δεν είμαστε μέρος του προβλήματος,
αλλά μέρος της λύσης των προβλημάτων.

"Συνεργαζόμαστε με τον Θεό".

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget