Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Ποια Είναι Η Αλήθεια που Οδηγεί στην Όντως Ζωή;

Στο Απέραντο Σύμπαν, Αλήθεια που βρισκόμαστε;
Ποιοι Είμαστε, Ποιο Ρόλο Πραγματώνουμε Αλήθεια.
Όταν κλείσουμε τον κύκλο της βιολογικής ζωής,
θα Είμαστε Μέτοχοι της Αιώνιας Ζωής; Αξίως;

Ποιοι και Πόσοι Είμαστε Αποφασισμένοι να Μάθουμε;
Να Βεβαιωθούμε για τις Αληθινές Απαντήσεις;
Εις Θεός και όλοι Εμείς Λαός!

Τι λέμε, ίσως είναι Ορθοδοξία. Τί κάνουμε, είναι Ορθοπραξία;
Δύο Έννοιες Αναγκαία Συζευγμένες.


Ιθυπόρος 2022 Σαρακοστή.

 

 

Είναι Παραλογισμός ο Πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην Ζωή δεν έχει Τ Ε Τ Ε Λ Ε Σ Μ Ε Ν Α
Άρχοντας Είναι Ο Θεός.
Το Δίκαιο δίνει Δύναμη,
διότι όλες οι Αρετές πηγάζουν εκ Του Θεού.


Είναι Παραλογισμός ο Πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Ισχυρός στα Όπλα ή στην Δύναμη δεν κερδίζει πάντοτε. Ανίσχυρος στα Όπλα ή στην Δύναμη, οφείλει να έχει ισχυρές Συμμαχίες και η Ωφέλιμη Συνεργασία, είναι αυτή με Τον Θεό και τις Ουράνιες Δυνάμεις.

Η Υπομονή του Θεού είναι Άπειρη και τροφοδοτείται από την Αγάπη Του. Όσο το Ανθρώπινο Γένος Πορεύεται Ελεύθερα με τον Κύριο, δεν έχει να ανησυχεί για κάτι. Το πρόβλημα όμως είναι "μεγάλο" καθώς οι Άνθρωποι έχουμε γίνει φιλήδονοι. Αρκούμαστε σε ότι "τρέφει" τον εγωισμό μας, αδιαφορώντας για ότι θεραπεύει το Πνεύμα μας σε Υγιές Σώμα. Δηλονότι την Ισορροπία στο Ανθρώπινο Γένος.

Πρόταση: Να στοιχειοθετήσουμε τις πρακτικές εκείνες κινήσεις, που θα οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες, σε αρμονικές μεταξύ των ομάδων σχέσεις.

"Πρώτα Ο Θεός".


Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget