Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Μάταιος ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας.

Ο Αναμάρτητος, Θυσιάστηκε αδίκως, υπέρ του Σύμπαντος Κόσμου.

Αδικείται και όμως Σιωπαίνει.
Ταπεινώνεται και Συγχωρεί. 
Θανατώνεται και Εγκαινιάζει, 
"Αιώνια Ζωή". 
Ισχυρός ο Λόγος του Θεού.
"Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς"

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Μάταιος ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας».

🌾🍇🌻

Ιωάννης ο Φίλος. Ιθυπόρος.
4η Σεπτεμβρίου 2023

Ιδού Λοιπόν...

«Μάταιος ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας».
Η Σταυρική Θυσία του Θεανθρώπου. 
Εγγυάται την Ισορροπία του Σύμπαντος Κόσμου. 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget