Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Η Αγάπη Του Θεού μας Συγχωρεί.

Με Κάλεσες, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ
και μου Ζητάς, κοντά Σου να πλησιάσω.
Μας Κατασκεύασες και μας Έδωσες,
των Αρετών πλήθος μεγάλο.

Μας Ζήτησες Κύριε Μας και Θεέ,
να διάγουμε Ειρηνική Ζωή με Αγάπη προς Αλλήλους.
Να μην Απελπιζόμαστε.
Να ζητούμε την Βασιλεία Του Ουράνιου Πατρός
και όλα τα Άλλα γύρω μας ο Θεός τα Συμπληρώνει. 

Πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, Ελπίζουμε και Αγαπούμε.
Όχι για τον Φόβο της Τιμωρίας, ούτε για τον Μισθό μιας Αμοιβής,
αλλά γιατί τον Κύριο μας και Θεό, πολύ τον Αγαπούμε. 

Η Μίμηση Του Κυρίου ημών, Ιησού Χριστού,
με την Αγάπη λαμβάνει Αρχή,
με την Αγάπη μεσουρανεί
και Ολοκληρώνεται με Αγάπη. 

Ιθυπόρος 2022.

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget