Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Καθήκον Διαλόγου και Δικαίωμα στην Διαφωνία.

💐 Χαιρετούμε όλους όσους επικοινωνούν με Θάρρος την Αλήθεια τους. 
Επικοινωνία δίχως διαφωνία και εν τέλει συμφωνία, δεν νοείται.

💐 Κάθε Συζήτηση περνά από διάφορα στάδια, και προκειμένου να υπάρξει, δίκαιη συμφωνία, οι συνομιλητές θεωρείται πως είναι ισότιμοι.

✍️ Ο υπογράφων το παρόν άρθρο, επιθυμεί να γίνει μέτοχος, κάθε γνώμης που μπορεί να συμβάλει στην ποιοτική εξαγωγή συμπερασμάτων, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών θεμάτων. 
🌷 Έχουμε την υποψία, πως κάθε φορά που διακρίνουμε προσχηματική συζήτηση είναι καλύτερα να σταματούμε Φιλικά. Πάντοτε, Εν Ονόματι της Ψυχικής Υγείας. 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget